SMLUVNÍ VZTAHY V DOBĚ KORONAVIRU

Na portále POHODA jsme publikovali článek týkající se dopadů současné situace na smluvní vztahy. Zabýváme se mj. tím, jaký vliv má na stávající smlouvy vyhlášení nouzového stavu a omezení s ním spojená, zda máte možnost požadovat změnu smlouvy nebo jak se vzniklá situace může promítnout do nároků z odpovědnosti za škodu.