NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ DOTAZY – COVID-19

Na portále POHODA jsme publikovali odpovědi na nejčastější pracovněprávní dotazy související s nouzovým stavem a epidemií COVID-19, mj. na téma překážek v práci, programu Antivirus (Kurzarbeit) apod.