NÁJEMCI BYTŮ MUSÍ I NADÁLE PLATIT NÁJEM A MOHOU DOSTAT VÝPOVĚĎ

Ačkoliv z médií často vyplývá opak, nájemci bytů musí i nadále platit nájem a zpravidla mohou dostat i během nouzového stavu výpověď z nájmu. Výjimku tvoří případy, kdy nájemce doloží, že se do prodlení s úhradou nájemného dostal převážně v důsledku omezení plynoucího z „mimořádného opatření“, což nelze vykládat extenzivně. Více v článku Lukáše Mokrého.