PODPORUJEME INICIATIVU #ESOPasap

Stále častěji se na nás obrací mladé a nadějné startupové firmy a ptají se to, jak nasadit ESOP. Co to vlastně znamená?

ESOP (Employee Stock Option Plan) je program pro zaměstnance startupových firem, na základě kterého mohou nabýt podíly na startupu, kde jsou zaměstnáni. V současnosti ovšem legislativa pojem „startup“ prakticky nezná a daňový režim je pro zaměstnance nevýhodný a složitý.

Také my jim musíme odpovědět „ano, samozřejmě to jde, ALE především daňová legislativa je v tomto ohledu naprosto nevyhovující“.

Proto se naše advokátní kancelář připojila mezi podporovatele iniciativy #ESOPasap, která usiluje o lepší právní a zejména daňový režim pro startupy. Na internetových stránkách iniciativy #ESOPasap najdete o ESOPu řadu užitečných informací.

Jak by pomohla legislativní a daňová podpora ESOPu?

➡ Českým startupům by umožnila zaměstnat talentované zaměstnance, ačkoliv nemohou nabídnout mzdy srovnatelné s velkými a zavedenými firmami. 
➡ Dále by českým startupům pomohla smazat konkurenční nevýhodu oproti startupům v jiných zemích, které ESOP znají a tyto programy podporují (těchto zemí bude navíc přibývat!).
➡ Zaměstnancům by umožnila získat podíl na firmě, aniž by tento „příjem“ zdaňovali stejným způsobem, jako výplatu mzdy.

Věříme, že se nakonec podaří tuto nezbytnou podporu startupů zakotvit do legislativy, což může být České republice jedině ku prospěchu!

Petr Otevřel | otevrel@lawyer.cz | LinkedIn
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o. jako společník, zabývá se zejména právem v IT a AI, autorským právem a GDPR.