VYJÁDŘENÍ PRO TÝDENÍK EKONOM A PRÁVNÍ RÁDCE

Advokát Lukáš Jansa poskytl týdeníku EKONOM č.6/2016 vyjádření ohledně možnosti monitoringu zaměstnanců po vydání klíčového rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a na toto téma publikoval v č. 2/2016 časopisu Právní rádce článek pod názvem „Evropský soud umožnil monitorování komunikace zaměstnanců.