NDA V AI PROJEKTECH? NA CO SI DÁVAT POZOR!

Přiznejme si to, NDA (dohody o mlčenlivosti) jsou smluvním typem, který je docela nudný. A většina firem i právníků používá rutinně nějaký vzor a s druhou stranou se dohadují obvykle jenom o výši smluvních pokut za porušení NDA.

Co NDA typicky obsahuje?

  • Vymezení toho, co se považuje za důvěrnou informaci, kterou musí povinná strana chránit. Tohle vymezení je obvykle strašně široké, často dost neurčité. 
  • Účel, pro který jedná strana předává druhé straně důvěrné informace. Na to navazuje povinnost používat důvěrné informace pouze pro tento konkrétní účel. 
  • Častá jsou ujednání o vrácení důvěrných informací (v písemné i elektronické formě) nebo jejich výmaz kdykoliv na výzvu oprávněné strany, nebo třeba v případě ukončení spolupráce apod.
  • A pak jsou tam často smluvní pokuty, formulovány více či méně dobře, ale to není předmětem tohoto článku. 

Co je specifické u řady AI projektů?

Pod pojmem „AI projekt“ tady mám na mysli zakázkové zpracování určitého problému s využitím nástrojů umělé inteligence. Pořád to není jasné? OK, dejme si dva příklady. 

Nadnárodní koncern se rozhodne sjednotit své vzorové smlouvy a další dokumentaci užívanou v řadě zemí tak, aby byly v souladu s právními předpisy i vnitřními compliance standardy. Obrátí se na poskytovatele AI řešení v oblasti jazykových modelů (NLP) a strojové učení.

Biotechnologická společnost má zájem prověřit vlastní knihovny účinných látek a experimentální výsledky svých měření u poskytovatele AI technologie, která umožňuje stanovit vazebné afinity mezi proteiny a ligandy, s cílem určit nejvhodnější účinné látky pro další experimenty a vývoj léčiv.  

Slovo „inteligence“ je v AI užíváno zejména kvůli schopnosti AI učit se a zlepšovat se. Ať už probíhá proces učení jakýmkoliv způsobem (machine learning, deep learning), nezbytná jsou data, na kterých se AI učí a která mají velikou cenu.

Všichni samozřejmě chtějí, aby se příslušný AI model učil a zlepšoval. Vzniká však otázka: Pro koho se AI učí? Objednatel chce, aby se učila jen pro něj, nemá zájem na tom, aby z jeho dat a know-how mohla čerpat konkurence. Poskytovatel AI řešení naopak potřebuje data (proto je často ochoten jít níže s cenou svých služeb), a současně potřebuje, aby se jeho AI model díky datům objednatele zlepšil a dosahoval stále lepších výsledků. Jinými slovy, aby mohl z dat objednatele čerpat i do budoucna. 

Zpět k NDA

NDA typicky omezuje využití důvěrných informací na konkrétní účel a odkazuje přitom na konkrétní smlouvu, projekt apod. Takto úzce vymezený účel ovšem poskytovateli AI řešení neumožňuje použít data pro zlepšení vlastního AI modelu a takto využívat v budoucnu know-how získané z důvěrných informací (dat) objednatele.

Co byste měli ošetřit, jste-li poskytovatel AI řešení:

V prvé řadě byste si měli v NDA a následných smlouvách sjednat výslovné právo využít data objednatele v rámci automatického procesu učení, případně využít tato data k úpravám algoritmů v AI modelu.  

Pro poskytovatele AI řešení v oblasti biotechnologie, chemoinformatiky a obdobných oblastí může být podstatné informovat o zjištěních ve vědeckých publikacích, white listech určených potenciálním investorům apod. Týká se vás to? Ošetřete si to výslovně. 

Vedle toho si dejte pozor na ona ustanovení o „vrácení důvěrných informací“ na základě výzvy nebo z jiných důvodů. Jako poskytovatel musíte v NDA uvést, že tímto není dotčeno využití dat a důvěrných informací způsobem uvedeným shora. 

Na co pamatovat, jste-li objednatelem:

Pokud poskytujete vlastní data a know-how, určitě je na místě si uvědomit, že nikomu nemůžete dát více práv, než sami máte. Jsou ta data vaše? Neposkytujete osobní údaje bez souhlasu subjektů těchto údajů? Nezasahujete do autorských práv nebo do práv pořizovatele databáze? Věřte mi, těch otázek je celá řada.

Dále byste si měli ošetřit, jakou formou může poskytovatel AI řešení tato data užít. V některých případech pomůže anonymizace, jinde půjde spíše o know-how a u chemoinformatiky půjde zase o to, aby kdokoliv další nezjistil z daného AI řešení třeba chemickou strukturu vztahující se ke konkrétním datům. 

Závěr

NDA nemusí být vůbec nudná! Zvlášť, pokud ji uzavíráte v tak vzrušující oblasti, jakou jsou smluvní vztahy související s umělou inteligencí. A pozor, NDA je jenom začátek.

Petr Otevřel | otevrel@lawyer.cz | LinkedIn

Petr je společníkem advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o. a zabývá se zejména právem informačních technologií, osobních údajů a autorským právem.