MODEROVANÁ STAGE NA TÉMA AI A ODPOVĚDNOST

Společník naší kanceláře Petr Otevřel vystoupil společně s advokátkou Petrou Dolejšovou na moderované stagi v rámci POPAI forum 2023 na téma „Je AI právně odpovědná?“

Otázky se týkaly především autorského práva a nakládání s výstupy AI, které často postrádají autorskoprávní ochranu a ještě mohou být zatíženy právními vadami. Ale došlo i na deepfakes, rizika spojená s nakládáním s osobními údaji nebo obchodním tajemstvím. A závěrem zazněla i doporučení k tomu, jak předejít některým rizikům a případným soudním sporům.

Konference POPAI forum 2023 s podtitulem „Spolu chytřejší pro budoucnost retailu aneb proč nás AI nenahradí“ se celá týkala digitalizace a nasazení AI v retailu a vystoupila na ní řada zajímavých řečníků z firem jako UGO! Media, ŠKODA auto, QuantRetail, Packeta nebo Pilulka. Akce se konala 23. 11. 2023 v O2 Universum v Praze.